?

Log in

No account? Create an account

Vårt brev på svenska

Name:
Brev på svenska
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Skriv ett brev på svenska. Det kan vara ett kärleksbrev till din älskling, en insändare till tidningen att klaga på någonting, ett brev i vilket du skriver någonting du önskar du hade sagt (eller kunde säga) på riktigt till någon. Avsikten är att förbättra vårt skriftspråk.

Write a letter in Swedish. It can be a love letter to your sweetheart, a letter to the editor of a newspaper to complain about something, a letter in which you write something you wish you had said (or could say) for real to someone. The point is to improve how we write in Swedish.

Statistics